OM TID FÖR HÄLSA

Jag heter Caroline Dahlgren Bergström är distriktssköterska och Silviasjuksköterska (demensjuksköterska) samt certifierad kostrådgivare via Paleo Institute.

Hälsofrågor och hur kost och livsstil påverkar hur vi mår och presterar, har alltid intresserat mig. Jag har själv uppnått stora hälsovinster med hjälp av kost- och livsstilsförändringar.

I mitt arbete har jag haft förmånen att hjälpa människor från spädbarnsåldern till ålderdomen. I sjukvården tänker man att det mest primära skulle vara att förebygga sjukdom genom kost och livsstilsrådgivning. Tyvärr är det inte alltid så utan mycket tid läggs på att lindra symtom från redan uppkommen sjukdom med mediciner och operationer.

Hälsa handlar inte bara om frånvaro av sjukdom. För mig handlar det om att ha balans i livet fysiskt, psykiskt, socialt och i andlig/existentiell mening. Kroppen och själen är en spegelbild av våra livsstilsval och tankar.

Att uppleva god hälsa handlar om att ha en känsla av sammanhang i tillvaron, att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet av livet.
Jag vill bidra till att revolutionera folkhälsan genom att sprida kunskap om förbättrade kost och livsstilsval.

Är du redo för förändring och behöver råd och stöd på vägen, kontakta mig!
Ta kontakt med mig